بترس ولی تجربه کن

ماجراجویی، هیجان، آموزش و آرامش

آکادمی بقا در طبیعت فیورس

0
دوره حضوری برگزار شده
0
استاد مجرب
0
هنرجو آموزش دیده
0
ساعت آموزش +

دوره های آموزش بقا در طبیعت فیورس

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

موسسه آموزش بقا در طبیعت Fiuores

فیورس

فیورس نماد هیجان ، آموزش ، آرامش فیورس مجموعه کاملی از آموزش ها و راهکار های بقا در طبیعت و بوشکرفت در هر زمان و مکانی، و اموزش های هوایی مهیج مثل چتر بازی و خلبانی.

آبی مثل یادگیری تمام مراحل غواصی، کار با طناب مثل آموزش راپل راپل و تیر اندازی های مختلف همراه با کلی ماجراجویی ،چالش و تجربیات جدید محسوب میشه که به دو دسته اموزشی (دوره) و تفریحی ( تور) تقسیم میشه و تجربه های هیجان انگیزی درکنار هم داشته باشیم.

نظرات برخی از هنر جویان

بترس ولی تجربه کن